ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ, ΠΕΥΚΑ - ΡΕΤΖΙΚΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επεμβατική πνευμονολογία

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

 

Βροχοσκόπηση


Ενδοσκοπικός έλεγχος κατάποσης (FEES)


Παρακέντηση Υπεζωκότα


Διαθωρακική Υπερηχογραφία


Κατευθυνόμενη Διοθωρακική Βιοψία (FNA)


MINI-MEDICAL θωρακοσκόπηση  


Χημική Πλευροδεσία

Copyright © pnevmonologos-sapardanis.gr All Rights Reserved